Hotline
05511251751

Dava ve İcra Takibi

Elinizde çek senet veya fatura var yahut birine borç para verdiniz elinizde banka dekontu mevcut. Bir alacak hakkına sahip olabilirsiniz fakat alacağa her zaman kolaylıkla ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Bu durumda alacağınızı icra ve dava yoluyla almak durumundasınız. Öte yandan hakkınızda dava açılmış veya icra takibi yapılmış olabilir. Bu durumda yapmanız gerekenler şunlardır:

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür. ilamsız icralarda itiraz süresi 7 gün olmakla, itiraz halinde takip durur. İlamlı takipte ise borçtan kurtulma davası açılmalıdır.

Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

Borçtan kurtulma davası, icra mahkemesince, itirazı (imza inkarı) geçici olarak kaldırılan borçlunun, aleyhinde yapılmış olan icra takibini durdurmak (daha doğru­su, icra dairesine yaptığı “imza itirazı” ile durmuş olan takibin, icra mahkemesinin aleyhine verdiği karara rağmen, durmaya devam etmesini sağlamak) için, genel mahkemede açtığı bir davadır (İİK. m. 69).1 I. İcra mahkemesinin vermiş olduğu “itirazın geçici olarak kaldırılması kararı” mad­di anlamda kesin hüküm (HUMK m. 237) teşkil etmediğinden, bu karar, borçlunun genel mahkemede maddi hukuk bakımından borçlu olmadığının tesbiti için dava açma­sına engel olmaz. Borçtan kurtulma davası, hukuki niteliği bakımından bir olumsuz tespit (İİK. m. 72) davasıdır.


loader