Hotline
05511251751

Avukatlık Hizmeti

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununda, ‘kamu hizmeti ve serbest meslek’ olarak tanımlanan avukatlık mesleği, temel olarak, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların yasalara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan şahısları temsil eder. Mesleki faaliyetlerimiz şu şekildedir;

Davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, İlgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek, Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek, Hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmektir.


loader